Kara za jazdę pod wpływem alkoholu

Jazda pod wpływem alkoholu. Jakie konsekwencje?

Kierowanie pojazdami mechanicznymi pod spożyciu lub pod wpływem alkoholu to stosunkowo często popełniane przestępstwo komunikacyjne. Od razu warto zaznaczyć, że w tym przypadku jesteśmy konfrontowani z tzw. czynem bezskutkowym, czyli takim, który jest karany, nawet jeśli nie towarzyszyło mu żadne zdarzenie drogowe lub nie zostało spowodowane zagrożenie. Zakaz jazdy pod wpływem alkoholu obowiązuje nie tylko na drogach publicznych, ale w każdym miejscu, gdzie poruszają się inne pojazdy.

Kierowanie po spożyciu alkoholu i w stanie nietrzeźwości

Obowiązujące w naszym kraju przepisy prawne rozróżniają kierowanie po spożyciu alkoholu oraz kierowanie w stanie nietrzeźwości. Na czym polega różnica?

Kierowanie po spożyciu alkoholu jest wykroczeniem, za które można zostać ukaranym albo aresztem albo grzywną nie mniejszą niż 50 zł. Zgodnie z Ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi stan po spożyciu alkoholu występuje wtedy, gdy stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi od 0,1 mg do 0,25 mg w 1 dm3 lub od 0,2‰ do 0,5‰ we krwi.

Inaczej rzecz ma się w przypadku kierowania w stanie nietrzeźwości, które jest już przestępstwem. Prowadzenie pojazdu mechanicznego w stanie nietrzeźwości (a także pod wpływam środków odurzających) karanie jest grzywną, ograniczeniem lub pozbawieniem wolności do lat 2. Zgodnie z przepisami o nietrzeźwości mówimy wtedy, gdy stężenie alkoholu u zatrzymanej osoby jest wyższe niż albo 0,25 mg na 1 dm3 wydychanego powietrza albo 0,5‰ we krwi.

Kierowanie w stanie nietrzeźwości to przestępstwo, które zawsze wiąże się z wymierzeniem kary przez sąd. Oprócz tego stosuje się dodatkowy środek karny, czyli zakaz prowadzenia pojazdów. Jak długo trwa ten zakaz? To akurat zależy od konkretnych okoliczności. Jeśli dojdzie do warunkowego umorzenia postępowania, prawo jazy odbierane jest na 1-2 lata.

Inaczej wygląda sytuacja, jeśli osoba kierująca pojazdem w stanie nietrzeźwym doprowadzi do wypadku, spowoduje katastrofę w ruchu lądowym albo ucieknie z miejsca zdarzenia. W takim przypadku możliwy jest dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. Oprócz tego obowiązuje kara zasadnicza, czyli grzywna albo ograniczenie/pozbawienie wolności na okres do 2 lat. Wymiar kary zwiększa się, jeśli sprawca by już karany za tego typu przestępstwa. W takim przypadku grozi mu nawet od 3 miesięcy do 5 lat pozbawienia wolności.

Jazda pod wpływem alkoholu. Dlaczego warto skorzystać z pomocy?

W zależności od okoliczności adwokat może doprowadzić do tego, że poniesiesz mniej dotkliwą karę. W przypadku niekaralności sprawcy adwokat może postarać się o warunkowe umorzenie sprawy. Oprócz tego może także wynegocjować niższą karę niż ta, która została zaproponowana w postępowaniu przygotowawczym. A jeśli nawet dojdzie już do skazania, adwokat może odwołać się od wyroku. Jak widać, dobry adwokat może całkiem odwrócić bieg sprawy także w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu. Dlatego nie warto przyznawać się do winy w trakcie postępowania przygotowawczego.